หน้าหลัก » ข่าวสังคม

รพ.ประสาทขาดเครื่องมือแพทย์ ชี้ป่วยสมองตีบเพิ่มแก้ไม่ทันแย่

Author by 30/09/14No Comments »

IMG_5564                        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น นายสุริยะ ประสารทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานทอดถวายองค์ผ้าป่า ร่วมกับ น.พ. สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และบุคลากรของ โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญโอกาสครบรอบ 46 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนทรัพย์จัดหาซื้อเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ โดย น.พ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการฯกล่าวว่า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาการให้บริการรักษามาอย่างต่อเนื่องและได้มีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน เพื่อรับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายในเวลา 4-5 ชั่วโมง หลังเกิดอาการ ทำให้รักษาผู้ป่วยให้พ้นจากการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรับ-ส่งต่อภายในเครือข่ายและได้รับยาละลายลิ่มเลือดประมาณ 14 % ของผู้ป่วยในระบบส่งต่อเร่งด่วน ที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีผู้ป่วยในเขตภาคเหนือที่ถูกส่งต่อมายังโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการจัดหาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้อย่างเพียงพอ เช่น เตียงผ่าตัด  เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงยารักษาที่มีราคาแพงที่ฉีดละลายลิ่มเลือด เบื้องต้น โดยรวมแล้วทางโรงพยาบาลยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประมาณ 6-7 ล้านบาท  ในการจัดซื้อเตียงผู้ป่วย และเครื่องช่วยหายใจในการรักษาผู้ป่วย จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการระดมทุน และขณะนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคต่อไปอีก.