หน้าหลัก » ข่าวสังคม

รพ.มหาราช มช.รณรงค์บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตคนเร่งด่วนเฉพาะแม่และเด็ก

Author by 18/06/14No Comments »

World-Blood-Donor-Day-observed-Quetta_6-14-2013_105312_l            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่บริเวณหน้าห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2014) รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เนื่องจากวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นการรวมพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้คำขวัญ “Safe blood for saving mothers” บริจาคโลหิตพลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก เพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตระหว่างการคลอด

ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิด ดร.คาร์ล แลนด์สไตเดอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ A B O (เอ บี โอ) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยมีคำขวัญปีนี้ว่า “Safe blood for saving mothers” บริจาคโลหิต พลิกวิกฤติ ช่วยชีวิตแม่และลูก เพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร จากการตกเลือด จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าในแต่ละวันมีผู้หญิงจำนวนกว่า 800 คน เสียชีวิตจากการคลอดบุตร หรือมีภาวะโรคแทรกซ้อนในเด็กแรกเกิด โดยเกือบทั้งหมดของผู้เสียชีวิตจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา มากกว่าครึ่งหนึ่งจะพบในแอฟริกาใต้สะฮารา และหนึ่งในสามพบในประเทศแถบเอเชียใต้ และมีความเสี่ยงสูงในมารดาที่เป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากภาวะการตกเลือดอย่างรุนแรง ระหว่างคลอดบุตรหรือหลังการคลอดบุตร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของจำนวนผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ หากมีการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอ และปลอดภัยจะช่วยลดปัญหาการเสียชีวิตลงได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะสามารถจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการใช้ของผู้เจ็บป่วย โดยโลหิตที่ได้รับเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน มีโลหิตสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในการช่วยชีวิตผู้อื่น การจัดงานครั้งนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริจาคโลหิตที่มีสถิติการบริจาคโลหิตสูงสุดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีสถิติสูงสุดถึง 76 ครั้งด้วย.