หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“รองชนะ” ชมชุมชนเข้มแข็งริเริ่มดี เมืองต้นเปาจัดงานเกษตรคาวบอยฯ

Author by 15/12/14No Comments »

ต้นเปา         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่สนามโรงเรียนวัดสันป่าค่า หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นธานเปิดงานวันเกษตรชุมชนตำบลต้นเปา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557โดยมีนายฉัตรชัย สุวรรณวงค์ ปลัดอำเภอสันกำแพง นายศุภคิน วงศ์ษา นายกเทศบาลเมืองต้นเปา ผู้บริหาร ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเห็นทุกภาคส่วนจัดงานที่ดีมีประโยชน์ อันจะทำให้เป็นการพัฒนาท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรม และศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เช่น ร่ม พัด ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ กระดาษสา  โคมลอย และการจักสาน เป็นต้น อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลต้นเปา สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  งานนี้จึงเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะความสำเร็จมาสู่เทศบาลเมืองต้นเปาให้มีความเจริญทุก ๆด้านในอนาคตต่อไป

ทางด้าน นายสุภคิน วงศษา กล่าวว่าทางเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ร่วมกับอำเภอสันกำแพง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคเอกชน ในตำบลต้นเปาร่วมกันจัดงานดังกล่าวมาในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้วโดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 14 ธันวาคมเป็นเวลา 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังเป็นการเผยแพร่สินค้าทางด้านเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์หัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองต้นเปาไห้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นการจัดนิทรรศการ การประกวดพืชผล ทางการเกษตร การประกวดส้มตำลีลา การประกวดลาบลีลา  พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร  สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปาจำหน่ายให้ผู้มาเที่ยวงานดังกล่าวด้วย.