หน้าหลัก » ข่าวสังคม

รองผู้ว่าฯนาวินเปิดโครงการนำร่อง จ้างงานขุดลอกลำเหมืองสันกำแพง

Author by 21/04/15No Comments »

นาวิน สินธุสอาด      เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่บริเวณบ้านไร่พัฒนา หมู่ 8 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ปูคา และจังหวัดเชียงใหม่นำร่องเป็นตำบลแรกของจังหวัด เปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งตำบลละ 1 ล้านบาท โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีชาวบ้านในตำบลแม่ปูคา และใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมหลายร้อยคน

โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงจอบแรกบริเวณคลองเหมืองส่งน้ำธรรมชาติ พร้อมกับชาวบ้าน เพื่อให้ลำเหมืองกว้าง 5 เมตร ตลอดระยะทางรวม 2 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายพื้นที่รองรับน้ำ เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ด้วย ซึ่งได้มีการนำชุมชนตำบลแม่ปูคา เป็นพื้นที่นำร่องแก่พื้นที่อีก 43 ตำบล ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ 3,052 ตำบล ใน 58 จังหวัด ด้วยงบประมาณ 3,052 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 44 ตำบล ใน 17 อำเภอ โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นผู้รับผิดชอบ จนถึงขณะนี้ได้มีการนำเสนอไปขออนุมัติไปแล้ว 149 โครงการ ได้รับงบประมาณครั้งแรก 4 โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการขุดลอกคลองเหมืองส่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา จำนวน 990,000 บาท จึงมีการเปิดโครงการนำร่องก่อน.