หน้าหลัก » ข่าวสังคม

รอง ผบก.ตรวจ-ประกวดการฝึก ระดับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

Author by 26/03/12No Comments »

ที่ลานหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เมื่อเช้าวันที่ 21 มีนาคม 2555 พันตำรวจเอก นันทวิทย์ เทียมบุญธง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง นำโดย นายสาธิต สุวรรณกาศ เข้ารับชมและให้คะแนนการตรวจการฝึก และประกวดการฝึกในระดับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ประจำปี 2555 มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้ดูแลการฝึก และมีข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 239 นาย ได้ดำเนินการฝึกตามแบบและวิธีของตำรวจ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ในการฝึกครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จัดท่าการฝึกประกอบด้วยแบบฝึกบุคคลมือเปล่า แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ การปฏิบัติในการควบคุมฝูงชน และยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน โดยการจำลองเหตุการณ์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่นการควบคุมฝูงชน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระหนักถึงการทำหน้าที่รับผิดชอบ และทำการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ และรับการตรวจในระดับภาค 5 ต่อไป.