หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ระวังไฟป่าดอยกอมเขตหางดง จัดเวรยามเฝ้าแน่น-เผาจับเด็ด

Author by 25/02/16No Comments »

thainews180         เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือข่ายองค์กรชุมชน พื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ด้านทิศใต้ จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ณ บริเวณดอยกอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน” อุทยานแห่งชาติดอย สุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ ต.บ้านปง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและเข้ามาเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง ในรูปแบบกลไกประชารัฐ เสริมสร้างและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสำนักบริหารอนุรักษ์พื้นที่ 16 เชียงใหม่ ได้กำหนดให้เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย และพื้นที่โดยรอบ เป็นพื้นที่บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังไฟป่า สกัดดับไฟป่า และแจ้งเหตุเมื่อเกิดไฟป่าขึ้น โดยมีเครือข่ายองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอเมือง เครือข่าย ทสม.รอบดอยสุเทพ – ปุย เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดพลวัตร ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อฟ้าใสไร้หมอกควันในรูปแบบการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และเป็นการสื่อสารการดำเนินงานสู่สาธารณชน และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน การลงนามความร่วมมือประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ร่วมกันทำแนวกันไฟ รอบพื้นที่ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร นับเป็นการร่วมมือของชุมชนครั้งใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว.