หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ร่วมยินดี…

Author by 28/10/12No Comments »

ร่วมยินดีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบกระเช้าดอกไม้ จากทีมงานบริหาร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว และ อุทยานการค้ากาดสวนแก้วแสดงความยินดี ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่.