หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ลงนามความร่วมมือ.

Author by 2/09/12No Comments »

ลงนามความร่วมมือผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผช.อธิการบดี และ ผศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัย Can Tho University ประเทศเวียดนาม.