หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ลงนาม…

Author by 15/10/12No Comments »

ลงนาม…รศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการตรวจวิเคราะห์วิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบและตรวจวิเคราะห์    ทางห้องปฏิบัติการระหว่างคณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มช.กับ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่.