หน้าหลัก » ข่าวสังคม

วัฒนธรรมเชียงใหม่จัด กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่

Author by 6/04/16No Comments »

thainews180      นางวราภรณ์ พิณเสนาะ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2559 ระหว่างวันที่ 12-15 และวันที่ 17 เมษายน 2559 ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และชุมชนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลานนาไทย และการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดประจำปี 2559 จัดประกวดกลองตึ่งโนงบริเวณลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเฉลิมฉลอง 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยรับสมัครเข้าประกวดจำนวน 15 ทีม เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน หรือหากสมัครครบ 15 ทีมถือเป็นการสิ้นสุดการรับสมัคร

โดยผู้เข้าร่วมประกวด ต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางผู้จัดการประกวดกำหนด 1.นักดนตรีไม่จำกัดอายุ จำนวน 7 คน (ไม่นับคนหามเครื่องดนตรี) 2.วงดนตรี(แนวอนุรักษ์)ประกอบด้วย กลองแคว(กลอง        ตึ่งโนง) ฆ้องอุ้ย(ฆ้องหุ่ย) ตะหลดปด ฉาบใหญ่ ฆ้องหย้ง(ฆ้องโหม่ง) แนหน้อยแนหลววง     โดยห้ามใช้เครื่องดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงกับเครื่องดนตรี    3.ช่างฟ้อน เพศหญิงไม่จำกัดอายุ จำนวน 8-12 คน ฟ้อนเมือง (ฟ้อนเล็บหรือฟ้อนเทียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร/โทรสาร 053-112595-6.