หน้าหลัก » ข่าวสังคม

วัดดอนจั่นชวนตักบาตรวัน“เป็งปุ๊ด” เที่ยงคืนวันที่ 3 มีนาคมเพื่อเด็กยากไร้

Author by 27/02/15No Comments »

09       นางขนิษฐา ศรีรัตน์ ประธานชมรมรักษ์  เป็งปุ๊ดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “วันเป็งปุ๊ด” หนแรก ปี 2558 ตรงกับวันมาฆบูชาที่ 4 มีนาคม ซึ่งคณะกรรมการชมรมรักษ์เป็งปุ๊ดได้ร่วมกับวัดดอนจั่น โดยพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรเที่ยงคืนวันเป๊งปุ๊ดตั้งแต่เวลา 22.00 น.ของวันที่ 3 มีนาคม โดยครั้งนี้  นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ และ น.ส.จิรฐา แจ่มสุวรรณ ผู้บริหารภัตตาคารชั่งไห่หลง จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานตักบาตรเป็งปุ๊ด โดยได้รับเมตตาจากพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ ณ วิหารวัดดอนจั่น

ทั้งนี้ พระประชานาถมุนี จะนำไหว้พระเจริญพระพุทธมนต์ และกล่าวอานิสงส์การทำบุญวันเป็งปุ๊ด จากนั้นจะนำพระสงฆ์สามเณรทั้งวัดออกบิณฑบาต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันใหม่พุธที่ 4 มีนาคม 2558 วันพระขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธและเป็นวันมาฆบูชาอีกด้วย ซึ่งในปี 2558 ตามปฏิทินไทยและล้านนามีเพียง 2 วันเท่านั้น คือวันพุธที่ 4 มีนาคม และวันพุทธที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันลอยกระทงปีนี้ ชาวภาคเหนือเรียกว่า “วันเป็งปุ๊ด”  โดยเชื่อว่าพระอุปคุต ซึ่งเป็นภิกษุที่มีอิทธิฤทธิ์ และเมตตาธรรมสูงส่งกว่าพระอรหันต์องค์อื่น ๆ สามารถปราบมารอภิบาลพระพุทธศาสนา และคนดี ให้โชคให้ลาภ ท่านเกิดหลังพุทธปรินิพพานแล้วกว่า 200 ปี เมือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ลงไปจำศีลภาวนาอยู่ที่สะดือทะเล ในรอบ 1 ปี จะ ขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ ตามประเพณีของชาวพม่า จะตื่นตั้งแต่ตอนดึกเพื่อเตรียม    อาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต

ความเชื่อนี้ ทำให้พุทธศาสนิกชนในพม่า ตลอดจนถึงชาวภาคเหนือล้านนาถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้ว โดยการรอตักบาตรพระภิกษุสามเณรในห้วงเวลาเที่ยงคืนของวันอังคารต่อกับวันพุธ  โดยพระอุปคุตจะแปลงกายเป็นสามเณรออกมาโปรดสัตว์ ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลนั้นจะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยแรงแห่งอานิสงส์นี้ จึงนิยมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนหรือตักบาตร “วันเป็งปุ๊ด” เป็นพิเศษ และข้าวของที่นำไปทำบุญก็มักจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ต่าง ๆ หรือปัจจัยมากกว่าอาหารสด เพราะไม่เหมาะกับการตักบาตรในช่วงเวลาที่ยังไม่รุ่งสางหรือเวลาวิกาล

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนในวันเป็งปุ๊ด หนแรกประจำปี 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง หรือปัจจัยถวายกับวัดดอนจั่น ซึ่งเป็นศาสนาสถานที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส และเด็กชาวเขากว่า 600 ชีวิต จะเกิดอานิสงส์ถึงสองชั้นโดยทั่วหน้ากัน.