หน้าหลัก » ข่าวสังคม

วัดหลวงพ่อวิริยังค์ปฏิบัติธรรม ศิษย์ กทม.ทำสมาธิถวายราชินี

ทำสมาธิ ระหว่าง วันที่ 12-15 สิงหาคม 2559 ที่วัดเทพเจติยาจารย์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม “เพื่อทำดีบูชาพระคุณแม่ให้แม่ชื่นใจ” มีคณะศรัทธาชาวกรุงเทพฯ และชาวเชียงใหม่กว่า 100 คนเข้าร่วม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี และ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิ เพื่อให้เกิดสติ และปัญญา อันจะเป็นการส่งเสริมให้อยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสงบสุขในอนาคต ตามหลักสูตรครูสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์    สิรินธโร)

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ให้โอวาทว่า ในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ การชักชวนกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อทำดีบูชาพระคุณแม่ให้แม่ชื่นใจ   เพื่อ เป็นการตอบแทนพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือเป็นพระแม่ของแผ่นดิน และในโอกาสเดียวกันก็เป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาของตนเองอีกทางหนึ่ง จึงเป็นแนวทางที่ดี ที่ได้มานั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์เพื่อสร้างสมาธิ ทำให้เกิดสติปัญญา เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีคุณค่า จะเห็นว่าปัจจุบันยังมีการใช้ชีวิตอย่างประมาทขาดสติ ทำให้เกิดเรื่องราวไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การเจริญสมาธิภาวนจะช่วยให้มีสติดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

สำหรับ วัดเทพเจติยาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติ สมาธิ และเดินธุดงค์ โดยนำลูกศิษย์ทั้งชาวไทย และต่างประเทศมาเดินธุดงค์ทุกปี ในพรรษา 2559 ได้มอบให้พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผอ.ศูนย์พลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล มาเป็นเจ้าอาวาส และเตรียมเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิแห่งหนึ่งในเร็วๆนี้.