หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“วันข้าวหอมมะลิ”ของดีอำเภอพร้าว โปรโมทข้าวคุณภาพดีที่สุดของไทย

Author by 12/01/15No Comments »

10370969_1783673118523711_7038313368206419303_n            เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ลานอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ประจำปี 2558 เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิของอำเภอพร้าว ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ค้า และผู้บริโภคระดับประเทศตลอดจนถึงนานาชาติว่าเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่หนึ่งของประเทศไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558

นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอพร้าว กล่าวว่า อำเภอพร้าว มีการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เหมาะสมในการปลูก อีกทั้งเกษตรกรเองก็ได้มีการพัฒนาการผลิตข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตข้าวขาวมะลิ 105 ของอำเภอพร้าวคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ และมีคุณภาพในการหุงต้มที่ดี ปัจจุบันอำเภอพร้าวมีเกษตรกรปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 1,440 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 14,574 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 650 ก.ก./ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 9,473 ตัน

สำหรับการจัดงานวันข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ประจำปี 2558 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เป็นการฟื้นฟูกิจกรรมแบบดั้งเดิมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รักษาไว้เป็นมรดกอันยาวนาน เป็นการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ รักษาคุณภาพและชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิของอำเภอพร้าว ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอพร้าว ในงานมีนิทรรศการการเกษตรของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ การออกร้านมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอพร้าว การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การประกวดคุณภาพข้าว การแข่งขันผัดข้าวลีลา การแข่งขันข้าวเหนียวส้มตำลีลา การแข่งขันกินข้าว การแข่งขันตำข้าว การแสดงดนตรีพื้นเมือง การประกวดธิดาข้าวขาวดอกมะลิ ปี 2558 และเทพีข้าวหอมมะลิ ปี 2558 เป็นต้น.