หน้าหลัก » ข่าวสังคม

วันชาติอินเดีย

            วันชาติอินเดียวันชาติอินเดียMR.SHIRISH  JAIN  กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่  จัดงานวันชาติอินเดีย  ประจำปี 2559  โดย มีนายมนัส กุลภักดีสิงวร ประธานชมรมชาวอินเดียเชียงใหม่  นายแฟรงค์   เศรษฐี บริษัท แฟชั่นคิงห์ กรุ๊ป  มอบช่อดอกใม้แสดงความยินดี  ณ สำนักงานกงศุลอินเดียเชียงใหม่  ถ.ทุ่งโฮเต็ลเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้.