หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้รับอุดหนุนจากเอกชน

Author by 6/02/16No Comments »

thainews180              เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุรินทร์ ตั้งสุทธิธรรม เจ้าของกิจการตลาดต้นพยอม และพิงค์พยอมคอนโด นำคณะผู้บริหารเข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือวัดสัญญาณชีพ วัดค่าอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Oximeter) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่ทำให้การดูแลเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี น.พ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รักษาการแทน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ พ.ญ.โชติรส พันธ์พงษ์ รอง ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 1 ได้รับการส่งต่อเด็กจากโรงพยาบาลชุมชน กว่า 1,200 คน /ปี ทำให้อุปกรณ์การแพทย์มีไม่เพียงพอ การได้รับสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้การช่วยเหลือเด็กเร็วขึ้น ภาวะแทรกซ้อนลดลง ส่งผลให้การดูแลเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม กรรมการบริหารตลาดต้นพยอม และพิงค์พยอมคอนโด กล่าวว่า เนื่องจากทราบว่า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มีความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ ที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน จึงได้มอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และส่วนราชการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งนี้ เดิมคือโรงพยาบาลแม่และเด็ก (สังกัดศูนย์อนามัยที่ 10 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) ที่มีศักยภาพในการดูแลตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ คลอด กระทั่งเกิด และยังเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รักษา ตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ และอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ส่วนการดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอด ดูแลรักษาโรคแม่และเด็ก ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กที่มีประสิทธิภาพที่สุดในภาคเหนือก็ว่าได้.