หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ศูนย์อุตุเหนือคาดหมายอากาศฤดูร้อน ภาคเหนือ มี.ค.-พ.ค.จะเจอทั้งพายุ-ฝน

Author by 8/03/15No Comments »

lastest_wc          ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2558 เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมว่า ลักษณะอากาศทั่วไป ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่าประเทศไทยตอนบนหรือบริเวณภาคเหนือ ในช่วงแรกของเดือนมีนาคม บริเวณความกดอากาศสูง จากสาธารณะรัฐประชาชนจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ทำให้ มีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน จากนั้นจนถึงเดือนเมษายน จะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง ประกอบกับจะมีหย่อม ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าวเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน อบอ้าวทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40-43 องศาเซลเซียส และจะเกิดพายุฤดูร้อน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่

ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว เกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นระยะๆ ฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป ฤดูร้อนปีนี้ คาดว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติและจะสูงกว่าปีที่แล้ว ปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติและจะใกล้เคียงปีที่แล้ว แต่จะไม่เพียงพอกับการอุปโภค บริโภค รวมทั้งด้านเกษตรกรรม อาจจะ ต้องประสบกับสภาวะความแห้งแล้งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว จึงควรใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด ระวังการเกิด อัคคีภัยและไฟป่า ในช่วงปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ที่มักจะมีพายุ”ไซโคลน” ก่อตัวขึ้น ในทะเลอันดามัน และเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งหรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศพม่า ซึ่งจะส่งผลให้ด้านตะวันตกของ ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ด้วย.