หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ศูนย์ ปปส. กองทัพภาค 3 สรุปผลงานในรอบ 3 เดือน

Author by 1/03/16No Comments »

thainews180         ที่ห้องประชุมกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้ พลตรีการุญ รัตนสุวรรณ รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในโครงการกำจัดพืชเสพติด รอบ 3 เดือน พร้อมปรับแผนการทำงานในระยะต่อไป เพื่อให้การตัดทำลายและควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นปี 2559 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.58 – 8 ก.พ.59 กองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 สามารถตัดทำลายได้จำนวน 1,046 แปลง 735.89 ไร่ จากการสำรวจของ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดทั้งหมด จำนวน 1,423 แปลง 894.04 ไร่ นอกจากนี้ ยังสามารถตัดทำลายไร่ฝิ่นที่หน่วยลาดตระเวน ตรวจพบเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 แปลง 9.74 ไร่

ทั้งนี้ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มอบหมายพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2559 ให้กองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 12 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย.