หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชม. พัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

Author by 14/09/14No Comments »

thainews180          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีพิธีเปิดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพอย่างเป็นทางการ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (Wellness Service) ของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค และรองรับการเข้าร่วม AEC เพื่อก้าวสู่ระดับสากล โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการตกแต่งในสไตล์ล้านนาร่วมสมัย ขับกล่อมด้วยวงดนตรีล้านนา กิจกรรมภายในงานมีการประกวดนวดไทยและนวดน้ำมัน เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ การแสดงฟ้อนรำ สาธิตการทำน้ำปรุงแป้งร่ำด้วยตนเอง และมีการจัดกาดมั่วอาหารเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ให้เลือกชิมภายในงาน

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กล่าวว่า สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 12 ไร่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิเช่น ไทยสัปปายะ หัตถบำบัด ระดับ 1 ไทยสัปปายะ สุคนธบำบัด ระดับ 1 สปาตะวันตก วารีบำบัด ระดับ 1 เป็นต้น ตามกำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ สปาตะวันตกและไทยสปา) โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเล็งเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพที่หลากหลาย และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการนวด และการใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดและรักษาสุขภาพเป็นทุนเดิม

จึงมุ่งยกระดับ “อุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค เพราะเห็นว่า ธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทย ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพฯ อ. สันกำแพง โทร. 053-330082 โทรสาร. 053-330093 เว็บไซต์ www.dsdwellness.com / www.facebook.com/nessacademy.