หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สถาปนากก.ศาลเจ้าปุงเถ่ากง “สวัสดิ์ เจริญสุข”ประธานสมัย 4

Author by 21/01/16No Comments »

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง                เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ จัดงานสถาปนาประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ โดยมีนายเฉา เสี่ยว เหลียง  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นผู้มอบตรามูลนิธิฯให้กับนายสวัสดิ์ เจริญสุข ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯสมัยที่ 4 ในการดำรงตำแหน่ง และสมัยที่ 8 ตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิฯ ในพิธีดังกล่าวมีนายนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ พร้อมทั้งตัวแทนสมาคม/องค์กรจีนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

นายไพศาล โตวิวัฒน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ ชุดใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 คนจากเดิมมี 15 คน โดยเป็นชุดที่ร่วมทำงานกันมาก่อนแล้ว ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีงานประเพณีไหว้เจ้าพ่อปุงเถ่ากงเช่นเคย แต่เป็นกิจกรรมปกติ หากครบ 3 ปีครั้งจึงมีประเพณีแห่เจ้าพร้อมมหรสพสมโภชครั้งใหญ่ โดยพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยทั่วไปเข้าร่วมพิธีสักการะขอพรจากเจ้าพ่อปุงเถ่ากง และเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ภายในศาลเจ้าปุงเถ่ากงที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

สำหรับคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเถ่ากงสมัยละ 2 ปี มีนายวิบูลย์ โตวิวัฒน์ เป็นประธานสมัยแรก (3 สมัย) ต่อมานายประวิทย์ อัครชิโนเรศ (1สมัย) นายสวัสดิ์ เจริญสุข (4 สมัย) ศาลเจ้าปุงเถ่ากง เชียงใหม่ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่มีอายุร่วม 140ปี สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของเหล่าบรรพชนชาวจีนโพ้นทะเล มีสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะจีนโบราณ โดยอาคารหลังเดิมสร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และได้พบตัวเลข 2416 สลักอยู่บนไม้อกไก่ของหลังคา ซึ่งเชื่อว่าเป็นปีที่ก่อสร้าง สำหรับที่ดินที่ตั้งอาคารศาลเจ้านั้น เดิมเป็นที่ดินวัดร้าง ทางศาลเจ้าจึงได้ขอทำสัญญาเช่าที่ดินจากสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อปี 2479 ศาลเจ้าได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในการกำกับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี 2558 ได้รับรางวัลดีเด่น ศาลเจ้าขนาดกลาง.