หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สปข.3 ปันน้ำใจเพื่อสังคม สู่คนดอยไชยปราการ-ฝาง

Author by 2/02/16No Comments »

thainews180                สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ (สปข.3) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “สปข.3 ปันน้ำใจ เพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ลงพื้นที่แจกผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ที่บ้านสินชัย ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน แจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชทานบ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สปข.3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และเปิดโอกาสให้หน่วยงานพันธมิตรร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อร่วมกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 55 ปี สปข.3 ซึ่งวันแรกคณะจะแจกผ้าห่มกันหนาว 100 ผืน แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ที่บ้านสินชัย วันที่สองจะจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน พร้อมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว แผ่นโฟมรองคลาน วาสลีนทาผิว และของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชทานบ้านนอแล มีเด็กก่อนวัยเรียน 40 คน มีครู 2 คน ตั้งอยู่บริเวณฐานปฏิบัติการทหาร จุดสูงสุดของดอยอ่างขาง ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และผู้ปกครองเด็กมีฐานะยากจน สำหรับ สปข.3 เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานในสังกัดคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”