หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“สมเด็จช่วง” มาเชียงใหม่ คณะสงฆ์ – ศรัทธาร่วมต้อนรับ

Author by 28/05/16No Comments »

     1           “สมเด็จช่วง” ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาปฏิบัติศาสนกิจเชียงใหม่-ลำปาง ได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนคึกคัก ก่อนกลับเข้ากราบศพพระเทพวิสุทธิคุณ อดีตเจ้าคณะ .เชียงใหม่ วัดบุพพาราม

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 28 พ.ค. 2559 ที่ท่าอากาศยานกองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางโดยแครื่องบินกองทัพอากาศ   มาปฏิบัติ ศาสนกิจ ที่ จ.เชียงใหม่ และลำปาง โดยมีพระมหาเถระในภาคเหนือถวายการต้อนรับที่ห้องรับรอง กองบิน 41 อาทิ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราช วรวิหาร พระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นต้น และทางราชการมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และศรัทธาพุทธบริษัทได้ร่วมถวายการต้อนรับจำนวนมาก

จากนั้นคณะของประธาน  ผู้ปฏิบัติ หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อเป็นประธานในพิธีฉลอง สมโภชพระเจดีย์พุทธคยาจำลอง ณ วัดจองคำ มีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ร่วมกับพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.ลำปาง เจ้าอาวาสวัดจองคำ อ.งาว นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ลำปาง นายบุญชู ตรีทอง อดีต รมต.และอดีต ส.ส.ลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาสการก่อสร้างและฉลองพระเจดีย์พุทธคยาจำลองถวายการต้อนรับ และเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนยีกถาถึงความสำเร็จแห่งการทำบุญถวายพุทธคยาจำลอง และสำหรับวัดจองคำแห่งนี้ พระเทพปริยัติมงคลได้ตั้งสำนักเรียนธรรมบาลี จนกระทั่งมีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคมากที่สุดของประเทศต่อเนื่องมาหลายปี

บ่ายวันเดียวกัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เดินทางกลับโดยรถยนต์มาถึงเชียงใหม่ เวลา 15.00 น.ได้เข้าสู่วิหารของวัดบุพพาราม สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) อดีตเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อดีตประธานสภาวิทยาเจตเชียงใหม่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่อายุ 91 ปี พรรษา 71 เนื่องในโอกาสวันบำเพ็ญกุศลครบ 50 วัน เพื่อกราบคารวะศพ และเดินทางกลับ กทม. ในเวลา 17.00 น.

อนึ่ง ที่วัดบุพพาราม สายวันเดียวกันนี้ พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ร่วมกับพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลศพสรีระปัญญาสมวาร (50 วัน)พระเทพวิสุทธิคุณ โดยมีพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ร่วมกับคณะศรัทธาพุทธบริษัทจัดขึ้น และตั้งแต่บัดนี้ไปจะเปิดบำเพ็ญกุศลทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 น. จนกว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ.