หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ชื่นชมผลงานวัดดอนจั่นดีเยี่ยม

Author by 22/12/14No Comments »

IMG_0020         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวงได้รับพระบัญชาจากประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเข้าเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ซึ่งนอกจากจัดหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแล้ว ยังได้จัดการศึกษาสงเคราะห์ มีเด็กชาวเขา กำพร้า และยากไร้มาพักอยู่และเรียนหนังสือประมาณ 700 คน

พระธรรมเสนาบดี กล่าวว่าได้เข้ามาเยี่ยมวัดดอนจั่นหลายครั้งแล้ว ล่าสุดคืองานธรรมสัญจรของคณะสงฆ์ พบเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย และนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนของเยาวชนลูกหลานเป็นอันดี แสดงถึงการได้รับอบรมฝึกฝนจากเจ้าคุณพระประชานาถมุนีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูแลเด็กด้อยโอกาสมากขนาดนี้เป็นภาระรับผิดชอบสูงมาก แต่ก็ดำเนินการมาหลายสิบปี จนกระทั่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ทราบและให้มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ ซึ่งเร็ว ๆ นี้ท่านจะเดินทางมาเยี่ยมวัดดอนจั่นและพบกับเด็ก ๆ อีกด้วย พร้อมกันนั้นได้ฝากข้อคิดว่าเมื่อได้รับการศึกษาจนจบชั้นสูงสุดออกไปประกอบอาชีพแล้วขออย่าลืมพระรัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แม้จะไปนับถือศาสนาอื่นก็ตามไม่ควรลืมพระพุทธเจ้า จากนั้นพระธรรมเสนาบดีได้มอบของให้กำลังใจแก่เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น

ขณะที่พระเทพมังคลาจารย์ กล่าวว่าน่าดีใจแทนลูกหลาน ที่ครูบาอาจารย์ได้รับการยกย่องชื่นชม เพราะทุกคนเป็นเด็กดี ทำให้สังคมเห็นคุณค่า และเข้ามาช่วยเหลือ โดยที่พระประชานาถมุนีก็มีน้ำใจใหญ่หลวงได้สนับสนุนโครงการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยปัจจัยจัดหาต้นไม้ถึง 1 แสนบาท อย่างไรก็ตามภาระอันหนักของวัดดอนจั่น ทางคณะสงฆ์พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อสร้างเยาวชนเป็นคนดีแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป.