หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จฯ เป็นองค์ประธานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

Author by 15/08/12No Comments »

 “หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่ 16 สิงหาคม  พุทธศักราช 2555 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ถ้าเห็นแก่กิน  จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร “   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2508 … /////  ศรัทธาวัดพวกเปีย ร่วมกับ ชุมชนทิพยเนตร และ ชมรมโหรทักษาล้านนา  เปิดอบรมโหราชะตาล้านนา  ถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เริ่มตั้งแต่ 5 ส.ค.ถึง 28 ต.ค.นี้  เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ที่วิหารวัดพวกเปีย  ถนนทิพยเนตร อ.เมืองเชียงใหม่   พระสมุห์อรุณ  อรุณธัมโม  เจ้าอาวาส  เจริญพรเพื่อทราบ …///// ขณะนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่   จัด “เทศกาลปทุมมา-ทิวลิปแห่งสยาม”  นำดอกปทุมมากว่า 170,000 ดอก  มาเนรมิตเป็นสวนขนาดใหญ่  ยังไม่เคยมีมาก่อนในภาคเหนือ  หลายคนไปชมมาแล้ว  บอกตื่นเต้นประทับใจในความสวยงาม  ทัศนีย์  ศรีมงคล  ผอ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์  บอกจัดให้ชมถึง 31 ส.ค.นี้ …/////

          กิจกรรมประจำวันนี้ …***  ( 16 ส.ค. )  เวลา 09.30 น.  ฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์   รอง ผวจ.เชียงใหม่  เป็นประธานประชุมอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงใหม่   เพื่อให้ความเห็นชอบหน่วยงานราชการ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง  ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ …///// เวลา 09.00 น.  วราภรณ์  กีฬาแปง  รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่  นำคณะกรรมการ  ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10  เชียงใหม่  ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.สันทราย  ถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา …/////  เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา  รอง ผบก.ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่   ประธานกรรมการตรวจสอบประเมินผลโรงพักเพื่อประชาชน  นำคณะออกตรวจ สภ.สันป่าตอง,  สภ.ดอยหล่อ และ สภ.จอมทอง  เพื่อประเมินผลการพัฒนา  ประจำปี …/////  เวลา 08.00 น.  กองวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.  จัดบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือกับความต่างทางวัฒนธรรมอาเซี่ยน”  ม.ล.กัตติกา  ละอองศรี  หน.งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มช. เชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง  ที่ห้องพระยาศรีวิศาลวาจา มช. …///// เวลา 10.00 น. มนตรี จันทวงค์  ประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ  นำเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าภาคเหนือ   แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ร้าน Book Re:Public ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่. …/////