หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเจดีย์หลวง ทรงยกยอดฉัตรวิหารเสาหลักเมือง

Author by 22/06/15No Comments »

20150615_143342          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กุฏิแก้วนวรัฐ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส เพื่อเตรียมจัดงานพิธียกยอดฉัตรประดิษฐานบนหลังคาวิหารอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) โดยแจ้งว่า คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนาได้แจ้งทางวัดว่า ตามที่เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิการ มีหนังสือขอนำความกราบบังคมทูลเสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกยอดฉัตรประดิษฐานบนหลังคาวิหารอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) โดยขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานของที่ระลึก และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย ส.ธ. ปักที่ย่าม และพัดรองที่ระลึก 99 ชุด และขอพระราชทานพระราชานุญาตบันทึกภาพและแถบวีดิทัศน์ตลอดงานนั้น ได้นำความกราบบังคมทูลทรายฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งพระราชทานพระมหากรุณาดังกล่าว ส่วนจะเป็นวันและเวลาใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดพิธียกยอดฉัตรทองคำ ฉลองและถวายวิหารอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ในช่วงวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ไว้วันใดวันหนึ่งดังนี้ เวลา 09.00 น.ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริย์ และอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ หลังจาก จะเป็นพิธียกยอดฉัตรทองคำ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารหลวง มีการจัดนิทรรศการตำนานเสาอินทขีล พิธีทักษิณานุประทาน เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชรวม 2 วัน พร้อมกับถวายวิหารอินทขีล และเสนาสนะ-สิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่ได้บูรณะใหม่ในช่วง 2 ปีมานี้ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา และศรัทธาประชาชน โดยการบูรณะวิหารอินทขีลครั้งนี้ คณะสงฆ์ได้เห็นชอบให้เจาะกำแพงหน้าวัดเปิดประตูให้ประชาชนเข้าสู่วิหารเสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อบูชาสักการะเสาอินทขีล ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองเชียงใหม่ได้ทุกวัน

สำหรับผู้จะร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพไทยทานถวายพระสงฆ์ 180 ชุด ๆละ 3,000 บาท หรือเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และร่วมจัดตั้งโรงทานอาหาร-น้ำดื่มแก่ประชาชนที่ร่วมงาน สอบถามรายละเอียดที่พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ 089-9999380 และ 087-1824710 หรือโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีเลขที่ 532-255-6787 กองทุนบูรณะวิหารเสาอินทขีล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูเชียงใหม่.