หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม, ข่าวสังคม

สมโภชพระธาตุดอยสุเทพ ฉลอง 60 นักษัตร 720 ปีเชียงใหม่

Author by 2/04/16No Comments »

      IMG_1853          ห้วงเดือนเมษายนปีนี้ มิใช่จะมีแต่งาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” หรือมหาสงกรานต์เหมือนทุกปีเท่านั้น แต่ 2559 เป็นปีพิเศษยิ่งกว่า เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปีนักษัตร รวมเวลายาวนานถึง 720 ปีนครพิงค์เชียงใหม่ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 เมษายนพอดี ดังนั้น ตลอดทั้งเดือนจึงมีกิจกรรมมากมาย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสมโภชในวาระสำคัญครั้งนี้

หนึ่งในนั้น คือ การจัดงานพิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวรโอกาสเฉลิมฉลองนครพิงค์เชียงใหม่ อายุครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี แห่งการสถาปนานครพิงค์เชียงใหม่ ในภาคศาสนจักร เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบัน และอนาคตได้รู้จัก หวงแหน และรักในแผ่นดินที่อยู่อาศัย ซึ่ง พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กล่าวว่า เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองที่สองรองจากกรุงเทพมหานครของประเทศไทย เป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมแสดงออกพร้อมกันในการจัดกิจกรรมรำลึก เฉลิมฉลอง สมโภช และเผยแพร่ความรู้เรื่องเมืองเชียงใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยพระยามังรายมาถึงขณะนี้ เชียงใหม่เติบโตมาอย่างไรและพัฒนาการเป็นอย่างไร

จึงเห็นว่าทางคณะสงฆ์ หรือฝ่ายพุทธจักร จะได้แสดงออกอย่างไรบ้าง ประกอบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ก็ คือ พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ ซึ่งใครมาเชียงใหม่ก็ได้ขึ้นมาสักการะ และเที่ยวชม ดังนั้นจึงต้องร่วมกันจัดงานฉลองสมโภชขึ้นให้เหมาะสมพร้อมเพรียงกัน

งานสำคัญครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรกราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงานฉลองสมโภชฯ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 18.00-19.00 น. ในงานมีพิธีกรรมทางศาสนา การจัดอบรมสมโภชโดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทาน พิธีบรรพชาอุปสมบท (ซึ่งจัดเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดไทย 2 เมษายนด้วย) นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมทางชาการ การพิมพ์หนังสือ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง 720 ปี การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม และฟ้อนเล็บ เป็นต้น

ในโอกาสครบ 720 ปี นครพิงค์เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ พร้อมดาดฟ้าเป็นสถานที่ชมวิวเมืองเชียงใหม่ขึ้น ชั้นบนจุดลานชมวิว กำหนดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พญามังราย เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา อันเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับศึกษาประวัติศาสตร์ ที่พระองค์ทรงสร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่ ในพื้นที่ส่วนจัดนิทรรศการชั้นล่างของอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตลอดทั้งปี รวมทั้งการแจกจ่ายเอกสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงความเป็นมา

คณะสงฆ์ คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ จึงขออนุโมทนาบุญกุศลอันเกิดจากความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ และขออัญเชิญบุญบารมีแห่งองค์พระธาตุเจ้า ได้ปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลาย ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โรคภัยทั้งปวง เพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบไป

สำหรับพระบรมรูปของพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งลานนา ได้เข้าพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเมตตาจากประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานใน พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 รองประธานในพิธี พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานในพิธีอธิฐานปลุกเศก พร้อมพระเถระเกจิอาจารย์  69 รูป โดยฝ่ายฆราวาสมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เป็นประธาน ท่ามกลางศรัทธาประชาชนจำนวนมาก

ในพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย พุทธาภิเษกพระพุทธเอกูนนวุตายุโกพระพุทธรูปฉลองพระชนมายุ 89 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระกริ่งธงชัย พิธีเถราภิเษก รูปหล่อสมเด็จพระพนรัตน์ (พระมหาเถรคันฉ่อง) กับวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัย และพิธีราชาภิเษก รูปหล่อพญามังราย ขนาดเท่าองค์จริง เพื่อประดิษฐานไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ 720 ปี วัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมงานฉลองสมโภชในวาระที่เมืองเชียงใหม่จะมีอายุครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี วันที่ 12 เมษายน 2559

พระบรมรูป พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา จะได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานชั้นบนสุดของอาคารพิพิธภัณฑ์ 720 ปี (จุดชมวิว) เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสถาปนานครพิงค์เชียงใหม่ และเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมือง รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยาวนานถึง 720 ปี

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันอังคารที่ 12 เมษายน จะมีกิจกรรมต่าง ๆ 4 กรอบ คือกิจกรรมทางด้านพิธีการ จะมีการขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวง ทักษิณานุปทาน สมโภชพระบรมธาตุ และสักการะพญามังรายอย่างยิ่งใหญ่ ด้านวิชาการ มีการแสดงนิทรรศการ การพิมพ์หนังสือรวบรวมประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ด้านพระพุทธศาสนาและแผ่นพับหลายภาษาแจกจ่าย ด้านเฉลิมฉลองมีการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ประกอบด้วยต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่มหมากเบ็ง ขบวนช่างฟ้อน และขบวนชาวเหนือแต่งกายพื้นเมืองเข้าถวายสักการะ และด้านการสร้างอนุสรณ์สถาน คือการสร้างพระบรมรูปพญามังราย ซึ่งดำเนินการและผ่านพิธีราชาภิเษกดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น จึงเชิญชวนพุทธบริษัท พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพเฉลิมฉลองนครพิงค์เชียงใหม่ครบ 720 ปี ตลอดทั้งวันที่ 12 เมษายน โดยเฉพาะพิธีการรับเสด็จฯ และกิจกรรมสำคัญจะมีขึ้นในภาคค่ำวันเดียวกัน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน