หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สมโภชพระพุทธรูปหินหยก หนัก 10.5 ตันที่วัดเจดีย์หลวง

Author by 22/02/16No Comments »

thainews180            พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการคณะสงฆ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนรวมทั้งเจ้าภาพ นางฐาวราหวั่งหลี พร้อมครอบครัว กำหนดประกอบพิธีสมโภชพระพุทธรูปหินหยกแม่น้ำโขง และถวายวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินหยกองค์ใหญ่สององค์ (แกะสลักเป็นพระพุทธรูปสิงห์ 2) น้ำหนักองค์ละประมาณ 10.5 ตัน ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน้าวิหารพระนอน (ทิศตะวันตกพระธาตุเจดีย์หลวง) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันมาฆบูชา คณะสงฆ์เชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมบำเพ็ญบุญในวันมาฆบูชา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารหลวง มีสมาทานอุโบสถศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวลา 18.30 น.ฟังโอวาทจากพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส ร่วมกันสวดบทนพคุณ บทแผ่เมตตา สวดบทมาฆบูชารำลึก กล่าวคำถวายเครื่องสักการะวันมาฆบูชา แล้วร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวง 3 รอบ

เสร็จจากพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเสร็จแล้ว เวลา 21.00 น.จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช พระสงฆ์สวดมนต์ตั๋น มีแสดงพระธรรมเทศนา สมโภชพระพุทธรูปโดยหลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสันโน วัดสมเด็จภูเรือ จ.เลย วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 01.00 น. มีแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง กัณฑ์ปฐมสมโพธิ์ เวลา 02.00 น. แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืงกัณฑ์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เวลา 03.00 น.แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองกัณฑ์พุทธาภิเษก เวลา 05.00 น.สวดเบิกอบรมสมโภช และเวลา 07.00 น.ถวายพระพุทธรูป ถวายวิหาร และเสนาสนะ ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 199 รูป เป็นเสร็จพิธี.