หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เน้นอัตลักษณ์เด่นๆ เชียงใหม่

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180  เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ที่มีกำหนดครบรอบในวันที่ 12 เมษายน 2559 ภายใต้ชื่องาน “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” และจะมีการจัดการแถลงข่าวในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การเตรียมการจัดงาน “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” ของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ที่จะเฉลิมฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยกำหนดธีมแล้วที่เน้นฟื้นความเป็นเชียงใหม่ในอดีตทุกกิจกรรมในปี 2559 ซึ่งต้องไปในแนวทางเดียวกัน เริ่มที่กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมวางแนวคิดสงกรานต์ 2559 รอบคูเมืองเชียงใหม่จัดเป็นถนนคนเดิน ให้เล่นน้ำแบบล้านนา  เริ่มต้นของการเฉลิมฉลองสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางจังหวัดได้มีการส่งเสริมการพูดภาษาถิ่น หรืออู้กำเมือง แต่งชุดพื้นเมือง โดยจะรณรงค์ตามรูปแบบนี้ตลอดทั้งปี และจะมีการตกแต่งเมืองประดับตราสัญลักษณ์ ให้มีความสวยงามทางศิลปะ และมีเอกลักษณ์   ซึ่งจะไปสอดรับกับปีท่องเที่ยววิถีไทย ทั้งนี้ในทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 โดยเฉพาะงานสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานไม้ดอกไม้ประดับ    เทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง เพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงานของเชียงใหม่ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น.