หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สรงน้ำพระธาตุฯ…

Author by 15/04/13No Comments »

สรงน้ำพระธาตุฯพระมหาวิตัน วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ร่วมกับนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุวัดเชียงยืน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน โดยวัดเชียงยืนเป็นหนึ่งในวัดมหามงคลนามของเมืองเชียงใหม่ พิธีเปิดงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 56.