หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สวนสัตว์ ชม. ขอความร่วมมือ ทหาร – อบจ. จัดหาน้ำสำรอง

Author by 2/05/16No Comments »

   สวนสัตว์เชียงใหม่             สวนสัตว์เชียงใหม่ วางมาตรการ ป้องกันภัยแล้ง เร่งหาน้ำสำรองไว้ให้สัตว์ได้กิน ผอ.สวนสัตว์ประสานทหาร และอบจ.หาแหล่งน้ำสำรองไว้ ระบุน้ำตกห้วยแก้วแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2559 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดในขณะนี้ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่  ได้มีการเตรียมแผนรองรับ สถานการณ์ภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยประสานไปยัง กรมชลประทานเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค ในการส่งน้ำมาสำรองไว้ตามแหล่งกักเก็บน้ำภายในสวนสัตว์ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  และทำให้สัตว์ป่านานาชนิดได้กิน ได้อาบน้ำ

ทั้งนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีการเตรียมแท็งก์น้ำสำรองไว้ โดยได้ขอความร่วมมือประสานไปยังหน่วยงานทหารพัฒนาภาค    3 อบจ.เชียงใหม่ เพื่อหาแหล่งน้ำมาบรรจุสำรองไว้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำจริงๆ แต่ขณะนี้ทางสวนสัตว์มีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด หยุดการฉีดน้ำรดต้นไม้ที่ไม่มีความจำเป็น ในปีนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรง แม้แต่น้ำตกห้วยแก้วที่มีน้ำไหล่ผ่านตลอดทั้งปี ยังแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเป็นอันมาก ทุกคนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วปัญหาอื่นๆ จะไม่ตามมา

ขณะเดียวกันทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีการปลูกต้นกล้วย มะละกอ เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟป่า และเป็นอาหารสัตว์ พร้อมกันนี้ได้ทำแนวป้องกันไฟป่าระยะทางกว่า 4 กม. โดยรอบภายในและภายนอกสวนสัตว์ ตามคำสั่งของ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ. องค์การสวนสัตว์ฯ   ที่ได้กำชับให้สวนสัตว์เชียงใหม่ ช่วยกันสอดส่อง  ดูแลไฟป่าที่อาจ จะเกิดขึ้นได้ เพราะสวนสัตว์เชียงใหม่ มีบริเวณพื้นที่กว้างขวาง และอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ พร้อมทั้งมีการจัดเวรยาม และรถน้ำจำนวน 2 คัน เฝ้าระวังไฟป่าที่อาจเกิดอันตรายต่อสัตว์นานาชนิด เชื่อว่าในช่วงฤดูร้อน น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคภายในสวนสัตว์เชียงใหม่คงเพียงพอ ไม่ขาดแคลน    หากไม่มีสภาวะเหตุการณ์ด้านอื่นๆตามมา.