หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภักดี… นางชมนาถ บุญคมรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่