หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สะเมิงซ้อมป้องกันก่อน ไฟป่าหมอกควันใกล้มา

Author by 3/02/16No Comments »

thainews180                เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านไฟป่า หมอกควัน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ระดับอำเภอ โดยมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีด้วยการบรรยายการบัญชาการเหตุการณ์ และการฝึกภาคปฏิบัติ แบบสมมุติเหตุการณ์ มีเกษตรกรเผาวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ไร่สวนของตนเอง เกิดลมกระโชกแรงทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าก่อให้เกิดเป็นไฟป่าบริเวณกว้าง เกษตรกรและชาวบ้านไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ ไฟได้ขยายลุกลามขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยผาส้ม โดยไฟป่าเกิดใกล้เคียงกับบ้านชาวบ้านบ้านอมลองและบ้านงาแมง มีผู้สูญหายไปจำนวน 4 คน

นายอำเภอสะเมิง เปิดเผยว่า การจัดฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอก และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยในอำเภอสะเมิงมีจุดเสี่ยงทั้งหมด 35 หมู่บ้าน จาก 61 หมู่บ้าน มีการดำเนินการตั้งเครือข่ายโดยมีกองทุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของอำเภอสะเมิงมอบเงินหมู่บ้านละ 10,000 บาท สำหรับใช้ในกิจกรรมด้านไฟป่าและหมอก การทำแนวกันไฟ บริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืช สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่า ตั้งศูนย์อำเภอมีเจ้าหน้าอยู่เวรประจำตลอด 24 ชั่วโมง เป้าหมายของปี 2559 ไม่ให้เกิดจุด Hot Spot เลย ทั้งนี้ในปี 2558 อำเภอสะเมิงเกิดจุด Hot Spot ทั้งหมด 107 จุด หากมีจุด Hot Spot เกิดขึ้นต้องลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 50 การฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันเชิงรุก การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ อัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.