หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สัปดาห์พุทธศาสนาวันอาสาฬหะ 25-30 ก.ค.จัดกิจกรรมบุญเข้มข้น

Author by 20/07/15No Comments »

อาสาฬหบูชา        คณะสงฆ์ และจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม ศกนี้ จากการเปิดเผยของพระครูอมรธรรมทัต เลขานุการศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2558 ถือเป็นงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ยึดหลัก 3 ประการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา คือ ละเว้นการทำความชั่วทุกอย่าง มุ่งทำแต่ความดี ตามหลักอริยมรรค 8 ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์

วันแรกของงาน เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่พุทธสถานเชียงใหม่ จะมีพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ประกอบพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เวลา 18.00 น. ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันจันทร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ และวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร พังเทศน์ และในช่วงค่ำ ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังเทศน์   เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน.