หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สัมมนา..

Author by 15/09/12No Comments »

สัมมนาพล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมี พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภาค5 นำข้าราชการตำรวจร่วมสัมมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่.