หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัด ปั่นสองล้อผ่อผาช่อ 26 ก.ค.

Author by 7/07/15No Comments »

IMG_0436     เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมไอบิสสไตล์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ แถลงถึงการเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ปั่นสองล้อ มาผ่อผาช่อ ร่วมชะลอความชุ่มชื้น”

โดย พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์      ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในการแถลง โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยาน และเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผาช่อในเขตอุทยาน แห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน       ทั่วไปมาเที่ยวชม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดแข่งขันจักรยาน จะมีขึ้นใน   วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เริ่มจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไปสิ้นสุดที่แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ อุทยานแห่งชาติ    แม่วางระยะทาง 60 กิโลเมตร และนอกจากการแข่งขันการปั่นจักรยานแล้วยังมีส่วนร่วม    ในกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำชะลอความชุ่มชื้น   ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งด้วย สำหรับผู้สนใจข้อมูลเส้นทาง รายละเอียดกิจกรรม และลงทะเบียนรวมแข่งขันได้ที่ www.brtthailand.com หรือทาง Facebook.com/Dare2BikeProject รับสมัครถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศทุกประเภทด้วย.