หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“สิงห์ผยอง”เข้าเวรประจำการรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในสังคมทั่วภาคเหนือ

Author by 27/08/12No Comments »

ฟิตจัด .ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ บินลัดฟ้ามาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 12 จังหวัด ที่อาคารคชสาร สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย พร้อมโปรยยาหอม พึงพอใจผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทำเอาข้าราชการระดับสูงแต่ละหน่วยงาน ต่างยิ้มแก้มปริไปตามๆกัน****  ในงานเดียวกัน “ชัยยะ 1” พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภาค 5 ชักธงเชียร์เต็มที่ กรณี “บิ๊กเหลิม”เห็นควรให้มีการเร่งรัดคดียาเสพติดรายสำคัญ เดิมจะมีการลงโทษ ประหารชีวิต หลังจากศาลฎีกาตัดสินคดี 60 วัน ให้ลดลงเหลือ 15 วัน ทราบว่าทางสำนักงานกฤษฎีกายืนยันสามารถทำได้****จะคอยปกป้องคุ้มภัยประชาชน .ต.อ.กำพล ไชยคำวัง ผกก.สภ.แม่วาง เชียงใหม่ สั่งกำชับสายตรวจ ตระเวนออกตรวจตราเพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้นทุกคืน ป้องกันไม่ให้ เหล่ามิจฉาชีพก่อคดีอาชญากรรมได้****ยังวนเวียนในแวดวงสีกากี จากโผแต่งตั้ง-โยกย้าย นายตำรวจระดับ รอง ผบช.-ผบก. ทั่วประเทศ “สิงห์ผยอง” เห็นมีรายชื่อ “หนุ่มเมืองชาละวัน” พ.ต.อ.วิทยา เนียมน้อย รอง ผบก.ตม.3 น้องชายร่วมสายโลหิต .ต.อ.วีระวุฒิ เนียมน้อย รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ขยับขึ้นเป็น ผบก.ประจำ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป****อาทิตย์ที่ผ่านมา “สิงห์ผยอง”ผ่านถนนราชมรรคา ใกล้แยก ร.ร.บูรณศักดิ์เก่า และย่านถนนท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ พบเจ้าของร้านค้า ถืออภิสิทธิ์ นำเก้าอี้พลาสติกไปวางขวางบนผิวถนนบริเวณหน้าร้าน เจตนาไม่ให้รถคันอื่นเข้าไปจอด ทั้งๆเป็นที่สาธารณะ ยกเว้นรถลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางร้านเท่านั้น คนเห็นแก่ตัวและ เอาเปรียบสังคม เหล่านี้ .ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ผกก.กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่ น่าจะส่ง ตำรวจจราจร ถือใบสั่งปรับ ไปเยี่ยมเยียนน่าจะเข็ดหลาบกัน****ความเคลื่อนไหวในสังคมประจำวันนี้ เวลา 08.00 น.บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ จัดสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “การพัฒนาและขยายตัวของเมือง กับผลต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหรือโอกาส?” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง แก่ประชาชนในเขตอำนาจศาลปกครองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลปกครองเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่****เวลา 08.30 น.สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า    สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ลาดเชิงเขา ประจำปี 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ สมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผอ.สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ฝากประชาสัมพันธ์****เวลาเดียวกัน ฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดลำพูน นำเจ้าหน้าที่ให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ อ.บ้านธิ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กฎจราจรและมารยาทการขับรถ และความรู้อื่นๆ แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่ง จ.ลำพูน****เวลาเดียวกัน งานพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่    จัดสัมมนาประเมินผลการพัฒนามาตรฐานบริการจิตเวช แก่ผู้แทน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี ทันตแพทย์หญิง ภารณี ชวาลวุฒิ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะเป็นวิทยากร****เวลา 13.30 น.สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ (ส.ย.ท.) แถลงข่าวเรื่องผลกระทบชาวไร่ยาสูบ จากร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ ห้องอิมพีเรียล 4 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ สุธี ชวชาติ นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ จ.ลำปาง แจ้งข่าว****เวลา 14.00 น.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนประจำปี 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ถนนวัวลาย จุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ แจ้งข่าว****

 “สิงห์ผยอง”