หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“สิงห์ผยอง” เข้าเวรประจำการรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในสังคมทั่วภาคเหนือ

Author by 7/08/12No Comments »

ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน สำหรับทุกชนชั้น ฉบับนี้ประจำวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555**** “สิงห์ผยอง”   เข้าเวรประจำการรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในสังคมทั่วภาคเหนือ**** ความเคลื่อนไหวในสังคมประจำวันนี้ เวลา 08.00 น. วีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จัดพิธีทางศาสนา และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2555 เพื่อถวายสักการะ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่****เวลาเดียวกัน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชน ในการจัดการมลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง แก่เกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดย ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่****เวลา 08.30 น.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยมี .ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช. และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมลงนาม ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่****เวลา 10.30 น.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัย และการบริการวิชาการด้านการปศุสัตว์ กับกรมปศุสัตว์  โดยมี .ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช. และทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนาม ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่****เวลา 11.00 น.ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จัดแถลงข่าวเดิน-วิ่งการกุศลวันรพี มินิมาราธอน ครั้งทึ่ 12  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555   และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่****สมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเวียงสะหวัด สีพันดอน หัวหน้ากรมขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ถึงผลการประชุมหารือด้านการขนส่งทางบก   ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ฝากประชาสัมพันธ์.