หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สื่อเวียดนามพร้อมแลกเปลี่ยนศึกษา-ดูงานกับสื่อเชียงใหม่

Author by 18/01/15No Comments »

สื่อเวียดนาม         ในระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2558 คณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐเวียดนาม นำโดยนายฟาม ก๊ก ต่วน รองประธานสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม มาศึกษาดูงาน และเชื่อมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากนายอำนาจ จงยศยิ่ง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคเหนือ รวมทั้งหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานครอย่างอบอุ่น

เมื่อค่ำวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่โรงแรมบัวรายา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการ และสมาชิกได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะ     ดังกล่าว พร้อมกับการประชุมเพื่อเตรียมทำ            ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ ระหว่างสื่อมวลชนเวียดนามกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีการหารือเรื่องแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวระหว่างสองประเทศเพื่อฝึกงานในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของคณะสื่อทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งในระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2558 คณะสื่อมวลชนจากฮานอย จะเชิญสื่อจากเชียงใหม่เดินทางไปเยี่ยมเยือน พร้อมกับร่วมงานฉลองวาระครบรอบ 30 ปี นิตรสารแห่งฮานอย

นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่อีกตำแหน่ง ได้เสนอว่า ควรจะขยายความร่วมมือไปถึงภาคธุรกิจเอกชน และธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือน และการส่งเสริมการค้า การลงทุนร่วมกัน ซึ่งนายฟาม ก๊ก ต่วน รองประธานสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม กล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จากฮานอยอีกหลายคนที่ร่วมเดินทางมา พร้อมจะสนับสนุนให้มีการประชุมหารือถึงการส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะหารือกันอีกครั้งในวันที่ 30 มีนาคม ศกนี้ที่นครฮานอยภาคเหนือของเวียดนามต่อไป.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน