หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สุริยะตั้งเป้าปี 2561 เชียงใหม่ต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

Author by 8/12/14No Comments »

ผู้ว่าสุริยะ copy    เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการมอบรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 ระดับจังหวัดขึ้นที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน โดยผลดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBERONE ดีเด่น และมีชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการและในชุมชนดีเด่นระดับภาคต่อเนื่องมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2554 ซึ่งในปี 2551 ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBERONE ดีเด่นและรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ และได้มีผลงานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบของประเทศระดับเงิน

จากปี 2554 และในปัจจุบันมีสถานะจังหวัดพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน โดยมีเป้าหมายเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรในปี 2561 ซึ่งการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE ของจังหวัดเชียงใหม่จะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทำให้เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นผลให้ได้รับผลงานเด่นในกิจกรรม TO BE NUMBERONE ในพระดำริขององค์ประธาน เป็นประจำทุกปีหลายกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและพัฒนากิจกรรม ให้มีความก้าวหน้าและรวมพลัง ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อจะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBERONE จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในกลุ่มวัยทีนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบการประกวดที่สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างความสามัคคีและปลุกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยกิจกรรมที่เยาวชนสนใจเข้าร่วมในการแข่งขันเพื่อชิงชัยสู่ความเป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแบ่งออกเป็นสามรุ่น รุ่น Junior รุ่น Pre-Teenage และรุ่น Teenage.