หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สุริยะมอบรางวัลผู้ร่วมลดอุบัติเหตุฯ และเกียรติบัตร OTOP ชั้นเยี่ยม ชม.

Author by 5/01/15No Comments »

thainews180       ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เป็นประธาน ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่างๆ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (สำนักงาน ปภ.จังหวัดเสนอ) 4 รายได้แก่ บริษัทฮอทิเจนเนติกส์       รีเสริ์ช (เอสอีเอเอเชีย) จำกัด บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย และเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จากนั้นได้มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัล “การประกวดและการแสดงสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงใหม่” ณ ข่วงสันกำแพง 24 รางวัล (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเสนอ)

ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ชนะเลิศได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังธารทอง ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง อ. ดอยหล่อ รองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่มข้าวกล้อง งอก ผลิตภัณฑ์จาก อ.สันกำแพง อันดับ 2 นางทวีพร ทำกิน ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด อ.แม่แตง ชมเชย 3 รางวัล กลุ่มขนมทองม้วนปิยะนุช อ.ดอยหล่อ กลุ่มผลิตเต้าเจี้ยวบ้านหนองเต็ง อ.แม่อาย และกลุ่มผลิตสุรากลั่นชุมชน อ.สันทราย ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 6 ราย ชนะเลิศ ได้แก่นพรัตน์สิ่งทอ อ.ดอยสะเก็ด รองอันดับ 1 นางรุ่งทิพย์ ไชยมงคล อ.สันกำแพง อันดับ 2 กลุ่มทักทอล้านนา อ.พร้าว รางวัลชมเชยได้แก่ นางสุพรรณนา ณ ลำพูน กำไลเงิน อ.สันกำแพง ร้านนามวงศ์ผลิตเสื้อสตรี อ.สารภี และร้านเย็บจักรปักมือชุดแซกสตรี อ.หางดง

ประเภทของใช้ของตกแต่ง ชนะเลิศได้แก่ จักสานไม้ไผ่ขด อ.สารภี รองอันดับ 1 กลุ่มหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่ อ.สันกำแพง อันดับ 2 นางปทุม เบญจมาส ไม้แกะสลัก อ.สันป่าตอง ชมเชย ได้แก่นางพิตรา เลิศรมยานันท์ แจกันไม้มะม่วง อ.สันกำแพง นายบุญช่วย อังสมาภรณ์พานิช รองเท้าสายเดี่ยวชาวเขา อ.ดอยสะเก็ด และกลุ่มจักสานบ้านป่าไผ่ ไม้กวาด อ.เวียงแหง ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ชนะเลิศได้แก่สมุนไพรหริภุญชัย แซมพูมะกรูด อ.เมืองเชียงใหม่ รองอันดับ 1 นายมานะ บุญยมหา สบู่/แซมพู อ.ไชยปราการ อันดับ 2 ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว ชมเชย ได้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองผึ้งเหนือ แซมพูรวงผึ้ง อ.สารภี นางฐานิษา ต๊ะมา ครีมขัดสมุนไพร อ.สันทราย และสบู่สมุนไพรพลอยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่.