หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวสังคม

ส่งเสริมสุขภาพ

1ส่งเสริมสุขภาพ…..โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่   ร่วมกับ  สมาคมผู้ปกครอง-ครู,เครือข่ายผู้ปกครอง, ชมรมศิษย์เก่า,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกาวิละมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของนักเรียน และประชาชน และการสร้างสมานฉันท์ในการออกกำลังกาย  เป็นสื่อภายใต้คำขวัญที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกกำลงกายนอกจากนี้เพื่อจัดหาทุนพัฒนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยมี  ดร.ธนวัฒน์  ยอดใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ..กาวิละวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันประเภทนักเรียนชาย และหญิง โดยมี นายอุทัย ขัติวงศ์ ผอ...กาวิละวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ.