หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“หมอหม่อง”พาเยาวชนไปดูนก แถมส่องดาวบนดอยอินทนนท์

Author by 6/02/15No Comments »

รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์       ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับหอดูดาวสิรินธร และห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์ มช. และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จัดกิจกรรมดูนกในแหล่งธรรมชาติ โดยขอเชิญชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสมัคร   เข้าร่วมโครงการ “ปีกนกห่มดาว” ณ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความหลากหลายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสัมผัสกับประสบการณ์จริงนอกตำราเรียน โดยน้องๆ จะได้สำรวจป่าธรรมชาติ    ดูนกในผืนป่าที่อุดมไปด้วยนกนานาพันธุ์ และดูดาวบนจุดที่สูงสุดในประเทศไทย พร้อม       รับฟังการบรรยายและให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมโครงการ “ปีกนกห่มดาว” มี น.พ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ (หมอหม่อง) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานชมรมอนุรักษ์นก และธรรมชาติล้านนา เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูนก และอาจารย์ ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดาราศาสตร์ โดยจัดขึ้น 2 รอบ ๆ แรกผ่านไปแล้วระหว่างปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยรับสมัครจำนวนจำกัดเพียงรอบละ 30 คน และรอบที่สอง จะมีขึ้นในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ค่าสมัครคนละ 2,500 บาท พร้อมอาหาร ที่พัก และการเดินทาง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-941451-3 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://doisuthep.science.cmu.ac.th