หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“หมามุ่ย” คุ้ยแคะข่าวสังคม ฅนหน้า 4 “ไทยนิวส์”

Author by 2/08/12No Comments »

“หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่ 2 สิงหาคม  พุทธศักราช 2555 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ถ้าทำมักง่าย  จะวุ่นวายภายหลัง”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร “   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2508 … /////  จากการประชุมล่าสุด  เมื่อ 31 ก.ค.นี้   มีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา  มหาราชินี  วันที่ 8 ส.ค.นี้   ย้ายจาก อ.เชียงดาว  มาที่ อ.แม่แตง  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผวจ.เชียงใหม่  แจ้งมาให้ทราบ  ประธานพิธียังคงเป็น  ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ไม่มีเปลี่ยนแปลง …///// เชิญชวนมาจาก  อรวรรณ  ไชยพรหม  หน.ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ผู้สนใจส่งภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ”  เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และเงินรางวัลมูลค่าหลายหมื่นบาท   สวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม  เปิดให้เข้าไปถ่ายภาพในบริเวณสวนได้  ตั้งแต่ 1 ส.ค.ถึง 30 ก.ย.นี้   เวลา 05.00 -19.00 น. …///// สนองนโยบายของรัฐบาล  อนันต์ บวรเนาวรักษ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  ทั้งการค้นหาผู้เสพ  ผู้ติด  และโรงงานสีขาว  มีความก้าวหน้าตามลำดับ …/////

         กิจกรรมประจำวันนี้ …***  (2 ส.ค.)  เวลา 06.30 น.  คณะกรรมการดำเนินงาน  ด้านส่งเสริมศาสนา มช.  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี 2555 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์  อธิการบดีฯ  เป็นประธาน  ที่ถนนสายวัฒนธรรม  และวัดฝายหิน  หลัง มช. …///// เวลา 09.49 น. นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ  รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนปรุง  ประธานชมรมจริยธรรมของ รพ.  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ณ วัดเมธัง  ถนน   ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่  นำปัจจัยสมทบกองทุนสวัสดิการพระภิกษุสามเณรวัดเมธัง …/////  เวลา 10.30 น.  วิสิตศักดิ์  สุชสะอาดพสุ   ผอ.ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เปิด “ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักสุขภาพ 2012”  เนื่องในเทศกาล “วันแม่แห่งชาติ” และโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา   ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผวจ.เชียงใหม่  เป็นประธาน,   ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี  คณบดีคณะเทคนิคฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีบริการตรวจเลือด  ตรวจร่างกาย  ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ …///// เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจ มช. ร่วมกับ ชมรมสาระธรรมล้านนา  บรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมเรื่อง “ยุทธการปลดแอก” โดย    พระอาจารย์กำพล  ทองบุญนุ่ม  ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบริหารธุรกิจ 2  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  คณบดีฯ เชิญผู้สนใจ  รวมกิจกรรม …/////  เวลา 08.30 น.  ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธ์  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช.  ฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน  ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  อธิการบดี  กล่าวเปิดการอบรม  ธาตรี ริ้วเจริญ  ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์การ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บรรยาย “สถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย”  ที่ห้องประชุมคณะการสื่อสารมวลชน มช. …/////

หมามุ่ย