หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“หมามุ่ย” คุ้ยแคะข่าวสังคม ฅนหน้า 4

Author by 26/07/12No Comments »

“หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่ 26 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2555 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “จงพอใจในชีวิตของตัวเอง  โดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่น “   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร “   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2505 … /////  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   มีคำสั่งย้ายนายอำเภอล่าสุดอีกชุด   อาคม  สุขพันธุ์  มานั่งเก้าอี้ที่ อ.หางดง เชียงใหม่ไม่กี่เดือน  ถูกย้ายไป อ.สันทราย   คนหางดงไม่พอใจ  เข้ายื่นหนังสือต่อ  อดิศร กำเนิดศิริ  ปลัดจังหวัด  ขอให้กระทรวงทบทวนคำสั่ง  จะเป็นผลหรือไม่  ยังไม่มีคำตอบ …///// ในคำสั่งเดียวกันย้าย   เทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  จาก อ.แม่แจ่ม  มาอยู่ อ.หางดง  แต่งตั้ง  สรธร  สันทัด  จาก อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  มา อ.แม่แจ่ม  ย้าย  มนัส ขันใส  จาก อ.แม่ทา  ลพ. มาอยู่ อ.เชียงดาว  ชม. ที่ว่างนายอำเภอมานาน …///// ย้ายพร้อมกันนี้  ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร  สวาสดิ์ญาติ  จาก อ.บ้านธิ  ลพ. ไป อ.แม่ทา  จังหวัดเดียวกัน  และ  ประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ  จาก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  มา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน …/////

          กิจกรรมประจำวันนี้ …***  ( 26 ก.ค. )  เวลา 15.00 น. สุภาพ  คลี่ขจาย  ผช.รัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย  .ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผวจ.เชียงใหม่  สมชาย หาญหิรัญ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม   และ วีรนันท์  นิลดานุวงค์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ร่วมแถลงข่าว  การจัดงาน Outlet เพื่อประชาชน : มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพส่งตรงจากโรงงาน ที่เชียงใหม่ฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  แอร์พอร์ต  โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  กำหนดจัดต้นเดือน ส.ค.นี้ …///// เวลา 09.30 น. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 33 ไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2555 พล.ต.ปฤษฎางค์  ศรลัมพ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน ณ อาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี …/////  เวลา 08.30 น.  .ล.ปนัดดา ดิศกุล  จัดกิจกรรม “กาดนัดบริการ”  ที่ลานอาคารอำนวยการกลาง  ศาลากลาง จ.เชียงใหม่  นำหน่วยงานราชการให้บริการแก่ประชาชน  ลดขั้นตอนการติดต่อ  ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด  และประทับใจ …///// เวลา 09.00 น.   จารุณี  อินทรังษี   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ มช. อบรมเชิงปฏิบัติการ  Moduie ที่ 3 เรื่อง  การสร้างข้อสอบ MCQ.MEQ.OSCE และการตัดเกรด  เพื่อเป็นแนวทางการสร้างข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ  ที่ห้องประชุม 153 ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี  คณะแพทย์ มช. …/////  เวลา 09.00 น.  สมมิทธิ  ทิพยมณฑล  ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  นำนักศึกษาบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่  ถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา  ณ อาคารกิติบุตร   ในวิทยาลัยฯ …/////  เวลา 09.00 น.  กรมการค้าภายใน  จัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย  นิยดา หมื่นอนันต์   การค้าภายใน จ.เชียงใหม่  เชิญชวนไปซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาด  ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง เชียงใหม่  ถึง 27 ก.ค.เวลา 21.00 น. วันสุดท้าย …/////  เวลา 09.00 น.  รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ   ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  ประธานศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ  คณะแพทยศาสตร์ มช. ประชุมประจำปี  ครั้งที่ 4  ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์  คณะแพทย์ฯ …///// เวลา 09.00 น.  เทศบาลนครเชียงใหม่  ประชุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ประสบการณ์จากเมืองเว้ เวียตนาม และ เชียงใหม่  ทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เชิญผู้สนใจจากหลายวงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ที่ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนธารี ฮิลล์  ถนนนิมมานเหมินท์  ซอย 12 …/////  เวลา 09.00 น.  ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์  ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สัมมนาทางวิชาการ “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  และความร่วมมือการจัดการเอกสารโบราณ”  ที่ห้องเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 สถาบันล้านนาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ …/////  เวลา 09.00 น. รศ.อาคม  กาญจนประโชติ  ประธานดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว  ในระดับท้องถิ่น (ภาคเหนือ)  เปิดเวทีเสวนา ระดับภาค ครั้งที่ 2 เชิญ  .ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผวจ.เชียงใหม่  เปิดเวที  ชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย  ท้องถิ่น จ.เชียงใหม่,  นพดล ณ เชียงใหม่  นายก อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และ วิทยา ไชยเทพ  นายก อบต.สบเตี๊ยะ ร่วมเสวนา  ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ …///// เวลา 08.30 น.  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร (สอนคนหูหนวก) เชียงใหม่  พัฒนาทักษะภาษาไทย “ภาษาก้าวไกล นำไทยสู่อาเซี่ยน”  ประจำปี 2555  ดร.วิชัย วงศ์ไชย  อดีต ส.ส.เชียงใหม่  กล่าวเปิดงาน  มีแข่งขันตะกร้อ,  นิทรรศการ  และกิจกรรมการแสดงบนเวที   ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ …///// เวลา 08.30 น.  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มช. ฝึกอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ  ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครั้งที่ 5  แพทย์จาก รพ.เครือข่ายเขตภาคเหนือ เข้าฝึกอบรมที่ห้องประชุมชั้น 8 ตึกศรีพัฒน์  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พัชรา อุบลศรี  หน.งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทย์ฯ แจ้งข่าว  …///// เวลา 09.00 น. บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด  ประกวดวาดภาพ  ระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 22  ภายใต้หัวข้อ “ช้างในจินตนาการ”  โดยมี  ประทีป คชบัว  ศิลปินแนวเซอร์เรียลลิสม์  มาถ่ายทอดเทคนิคการใช้สีน้ำมันเออฟรัง  และแนะเคล็ดลับการผสมสีกับมีเดียมอย่างถูกวิธี  กฤษฏิ์ จิรสิริธรรม  ผจก.ฝ่ายการตลาดบริษัทฯ เชิญผู้สนใจไปชม  ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. …/////

                                                                            หมามุ่ย