หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“หมามุ่ย” คุ้ยแคะข่าวสังคม ฅนหน้า 4 “ไทยนิวส์” หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค

Author by 9/08/12No Comments »

       “หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่ 9 สิงหาคม  พุทธศักราช 2555 …/////

         เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ถ้าขาดความยั้งคิด  ชีวิตจะหมดความหมาย”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร “   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2510 … /////  สัปดาห์ที่ผ่านมา  ดร.นริศ ชัยสูตร  อธิบดีกรมธนารักษ์  ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย  ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ  ในภาคเหนือ  ประกอบด้วย  อภิชา ประสงค์ธรรม  ธนารักษ์พื้นที่ จ.ขอนแก่น  เป็นธนารักษ์พื้นที่ จ.เชียงใหม่ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล   จากเชียงใหม่   ไป จ.เชียงราย,        ประภาส ศรีญาณลักษณ์  จาก จ.ตาก  มาเมืองน้ำกว๊าน จ.พะเยา,  พรทิพย์ พะหะละ  อำลา จ.พะเยา  ไปอยู่ จ.ฉะเชิงเทรา,  พูลศักดิ์  จงเจริญ  จากปักษ์ใต้ จ.ยะลา  ข้ามฟากมาเมืองงาช้างคำ จ.น่าน  และ  สุวพงษ์   สงวนศักดิ์  โบกมือลาเมืองพระลอตามไก่ จ.แพร่  ไปสู่เมืองรถม้า จ.ลำปาง …/////

          กิจกรรมประจำวันนี้ …***  ( 9 ส.ค. )  เวลา 17.30 น.  พิธีเปิดงาน “เทศกาลปทุมมา..ทิวลิปแห่งสยาม” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่    เริ่มด้วยขบวนแห่รถบุปผชาติ  ปทุมมา เคลื่อนสู่บริเวณงาน  วรการ ยกยิ่ง  รอง ผวจ.เชียงใหม่  กล่าวต้อนรับ,  ดร.ศิริพงษ์  หังสพฤกษ์  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด,  อำพน  กิตติอำพน  ประธานกรรมการสถาบันวิจัยพื้นที่สูง  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน   จากนั้นให้ประชาชนเข้าชมทุ่งปทุมมาใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ  ถึง 31 ส.ค.นี้ …/////  เวลา 18.30 น.  คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่   จัดพิธีถวายพระพร  “80 พรรษา  พระมารดาประชาไทย  ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่  ร่วมใจถวายพระพร”  ณ พุทธสถานเชียงใหม่  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และ วันแม่แห่งชาติ  วราภรณ์  กีฬาแปง  รักษาการนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่  เป็นประธานในพิธี   และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ของศาสนาพุทธ, คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์-ฮินดู และ ซิกข์-ซิกข์นามธารี …///// เวลา 08.30 น.  ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง   อบรมให้ความรู้นักกิจกรรมบำบัด  นำความรู้การบำบัดสัตว์  มาบำบัดบุคคลออทิสติก  ที่คณะเทคนิคการแพทย์ และ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง  ม.ล.กัตติกา ละอองศรี  หน.งานประชาสัมพันธ์  มช. แจ้งข่าว …///// เวลา 13.30 น.สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา  กรุงเทพฯ  เสวนาโต๊ะกลม  ระดมความคิดเห็น “เชียงใหม่  สู่เมืองท่องเที่ยว  ที่ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา”    โดยมี  ปลายอ้อ  ทองสวัสดิ์  ผช.ฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์  กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่  ดำเนินการ  ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน …///// เวลา 08.30 น. กลุ่มงานจิตวิทยา รพ.สวนปรุง  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบำบัดทางความคิดพฤติกรรม”  สำหรับนักจิตวิทยา, พยาบาลวิชาชีพ, นักสังคมสงเคราะห์ และ นักอาชีวบำบัด  ดร.ขัตติยา รัตนดิลก  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ  ส่วนงานวิจัยและพัฒนา  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  พร้อมด้วย  ธิดารัตน์  ศรีสุโข  หน.กลุ่มงานจิตวิทยา รพ.สวนปรุง และคณะ  เป็นวิทยากร  ที่ห้องประชุม ศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว  ชั้น 4 อาคารจิตสันติ  รพ.สวนปรุง เชียงใหม่. …/////

“หมามุ่ย”