หน้าหลัก » ข่าวสังคม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯจัด เสวนาวิชาการ“ขิงข่าอุษาอาคเนย์”

Author by 30/06/14No Comments »

องค์การสวนพฤกษศาสตร์          ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมเสวนาวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ “ขิงข่าอุษาอาคเนย์” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโบทานิครีสอร์ท อ.แม่ริม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พืชวงศ์ขิงข่า ครั้งที่ 7       และงานมหกรรมขิง-ข่าโลกครั้งที่ 1 “ขิง-ข่าเพื่อชีวิต” ที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพจัดในปี 2558

การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีให้นักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย และภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ขิง-ข่า พร้อมกับหาแนวทางทางการอนุรักษ์พืชวงศ์นี้อย่างยั่งยืน ล่าสุดมีประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุมครั้งนี้แล้ว 7 ประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ ความก้าวหน้าในการพัฒนาพืชวงศ์ขิง-ข่า ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของโลก ทั่วโลก        มีกว่า 1,300 ชนิด ประเทศไทยมีกว่า 300 ชนิด โดยไทยนับว่าเป็นศูนย์กลางของพืชวงศ์ขิง-ข่า เช่นไพล หรือปูเลย บางชนิดพบแค่ในภาคเหนือเท่านั้น เช่น กระเจียวสุเทพ พบที่ดอยสุเทพแห่งเดียวในโลก นอกจากนี้ยังมีกระเจียวงามที่เพิ่งค้นพบ และสามารถพัฒนาต่อยอด     ทางเศรษฐกิจเป็นไม้ประดับ เช่นเดียวกับ    ปทุมมา สำหรับการประชุมดังกล่าว นับเป็นระดับอาเซียน มีตัวแทนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมประชุม ขณะที่ปี 2558 จะมีการประชุมขิง-ข่าโลก โดยจะจัดในเดือนสิงหาคม 2558 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่.