หน้าหลัก » ข่าวสังคม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับหลายองค์กรเชิญ “ปั่นเทิดพระเกียรติ สานความดีตามรอยวิถีพ่อ”

Author by 2/12/14No Comments »

    250856cp      องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (...) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานปั่นเทิดพระเกียรติ สานความดีตามรอยวิถีพ่อเส้นทางจาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สู่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 06.30 . เป็นต้นไป

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนรักสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย โดยแบ่งประเภทของกิจกรรมออกเป็นสามประเภท คือ จักรยานทั่วไปปั่นเทิดพระเกียรติ จักรยานเสือภูเขาระยะทาง 31 กิโลเมตร รวม 13 รุ่น และจักรยานเสือหมอบ ระยะทาง 37 กิโลเมตร รวม 4 รุ่น โดยรางวัลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภทปั่นเทิดพระเกียรติ ผู้เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับเหรียญที่ระลึก ประเภทปั่นเสือภูเขาและปั่นเสือหมอบ ทุกรุ่น รางวัลอันดับที่ 1  รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท อันดับที่ 2 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท อันดับที่ 3 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 500 บาท อันดับที่ 4 และ อันดับที่ 5 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ซึ่งเส้นทางที่ใช้สำหรับการแข่งขัน เป็นเส้นทางที่ท้าทายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเริ่มต้นที่หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เลียบถนนคลองชลประทาน ผ่านค่ายตากสิน ออกเส้นทางแม่ริม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทาง อ.สะเมิง ผ่านน้ำตกแม่สา ปางช้างแม่สา และเข้าสู่เส้นชัย ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติฯ และร่วมแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขาและจักรยานเสือหมอบ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในวันงาน ณ จุดลงทะเบียนภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา        ตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วน สารนิเทศและ  ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5384-1234 คุณวิสุทธิ์ กสิยะพัท 08-1655-8451 และ www.qsbg.org.