หน้าหลัก » ข่าวสังคม

อบจ.ชม.ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการประชาชน 2 อำเภอ

Author by 12/01/16No Comments »

             thainews180   เมื่อเร็วๆ นี้    นายบุญเลิศ        บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบจ.เชียงใหม่บริการประชาชน อ.จอมทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานจำนวนมาก

เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในหมู่ประชาชนว่าอบจ.เชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดระบบบริการสาธารณะ  โดยยึดประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชน นำไปประกอบการจัดทำบริการสาธารณะ

ทั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยให้บริการประชาชนชน เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการด้านเครื่องกล และบรรเทาสาธารณภัย การบริการจัดเก็บภาษีโรงแรมเคลื่อนที่ การให้ความรู้และบริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์ การบริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการด้านการตัดผมเสริมสวย

วันเดียวกัน นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบจ.เชียงใหม่ บริการประชาชน อ.ดอยหล่อ ที่โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มีประชาชนมารับบริการจำนวนมากเช่นเดียวกัน.