หน้าหลัก » ข่าวสังคม

อบรม…

Author by 12/09/12No Comments »

อบรมรศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยมี  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมด้วย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.