หน้าหลัก » ข่าวสังคม

อพท.ลงนามจัดโครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

Author by 30/04/14No Comments »

DSC_0050 copy

อพท.ร่วมกับ ยูเนสโกจัดโครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รองรับการเป็นศูนย์กลางมรดกโลกอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๗ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท.(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)และDr.Gwang-Jo Kimผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมลงนามและรับมอบบันทึกความเข้าใจ(MoU)ระหว่าง อพท.กับยูเนสโก โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยร่วมงานที่ลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พร้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรร่วมในงานดังกล่าวผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อร่วมดำเนินโครงการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเชี่ยวชาญมรดกโลกในพื้นที่พิเศษ (The Cultural Heritage Specialist Guide Training Programme) ในรูปแบบMatching Fund งบประมาณ ๓ – ๓.๕ ล้านบาท ตลอด

โครงการระยะ ๒ ปี นับจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  รูปแบบเน้นสร้าง ผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   (Train the Trainers) เป้าหมายฝึกคนท้องถิ่นให้มีความรู้ สามารถเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องมรดกโลกและวิถีชีวิตในท้องถิ่น โดยยูเนสโกให้ความสำคัญและได้เข้ามาทำงานร่วมกันและได้เสนอให้ อพท.ทราบถึงความสำเร็จของโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาในพื้นที่มรดกโลกในประเทศต่างๆในเอเชีย เช่น ลาว มาเก๊า จีน อินเดีย มาเลเซียและเวียดนามในแง่ของการริเริ่มการบูรณาการการอนุรักษ์มรดกโลกควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป.