หน้าหลัก » ข่าวสังคม

อุตุคาดหนาวเป็นระลอก ส่งผลกระทบต่อคน-สัตว์

Author by 17/02/16No Comments »

thainews180             น.ส.พรนภา ทองเทพ เวรพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2559  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้ และแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ รวมทั้งภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สำหรับตอนบนของภาค ช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31-35 ซ.บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-10 ซ.ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดวันจันทร์วัดได้ 6.2 ซ.ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศว่า ในระยะนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศ     ที่หนาวเย็นต่อเนื่องโดยเฉพาะทางตอนบนของ   ภาค เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย  สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอกหากเห็นดอกชัดเจนและเพียงพอแล้ว เกษตรกร  ควรเริ่มให้น้ำโดยให้ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอากาศที่เย็นทำให้น้ำมีอุณหภูมิ   ต่ำ ซึ่งสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อยลงอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและ  เป็นโรคได้ง่าย  ทั้งนี้ เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ เนื่องจากสภาพอากาศที่จมตัวในระยะนี้จะทำให้ควันไฟไม่สามารถลอยขึ้นไปในบรรยากาศได้ แต่จะแผ่ปกคลุมบริเวณใกล้เคียงทำให้ทัศนวิสัยลดลง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการสัญจรบนท้องถนนด้วย.